تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - دست نیاز

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

موضوع: دل نوشته -

دست نیاز

نوِسنده : سید مهدی شجاعی

خداوندا !

ما مدعیان دروغزن انتظاریم .حرف از چشم انتظاری محبوب می زنیم .اما به

اندازه ساده ترین دوستانمان هم گوش به زنگ آمدنش نیستیم .الفبای انتظار

 را به ما بیاموز و لذت انتظار را به ما بچشان .

اگر بناست آن محبوب آسمانی را فقط چشمهای پاك ببینند ،پس آلودگان و

 ترد امنان سر بر شانه كه بگذارند ؟

خدایا !

به چه كار می آید این چشم اگر به روی  آن عزیز غایب از نظر گشوده نشود و

به چه كار می آید این دل اگر قربان  ظهور نگردد ؟

خدایا!

همراهی ،همدمی ،همنفسی ،به ستوه آمدیم از این همه بی كسی !

خدایا !

در این وانفسای آخرالزمان كه عموم خلایق بنده نان یا برده شیطان گشته اند

 ،جرعه ای آزادگی نصیب ما فرما !

خدایا !

شیعه آخر الزمان را همین شرمساری بس كه محبوب و مرادش مدام یاد او

 كند -ولاناسین لذكركم -واو هیچ از مراد خویش یاد نكند .ما را ازاین

شرمساری برهان !

خدایا!

تنها چاره جاهلیت آخرالزمان ،ظهور حجت خاتم است ،در فرجش تعجیل

 فرما !

خدایا !

به كه باید گفت جز خودت كه هجرت محبوب ،ریشه طاقتمان را سوزانده و

 درخت وجودمان را به خشكی نشانده است .

منبع:http://www.bahrentezar.irنوشته شده در شنبه 9 بهمن 1389 توسط فخرالدین موسوی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin