تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - قسمت هایی از كتاب انقلاب مهدی از آغاز تا پایان

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

دو موعود ایرانیان قبل از قیام مهدی علیه السلام


روایات بیانگر آن است كه قبل از ظهور  وقیام مهدی دو شخصیت انقلابی درایران به قدرت

میرسند كه از یاران

مهدی موعود بوده و سرپرستی نیروهای ایرانی را

بر عهده دارند وبا سپاه خویش در قیام مهدی شركت میكنند


هاشمی خراسانی


در بعضی روایات تنها خراسانی آمده است ولی از منابع شیعه وسنی استفاده میشود

خراسانی از نسل امام

 حسین است بنا بر این هاشمی و خراسانی یكی هستند 

 

در روایتی ویژگی های او چنین توصیف شده است


سید خراسانی رهبر سیاسی ای كه در دست راستش  خالی دارد.قائد اعظم وسید بزرگواری

است كه پرچم

های نهضت به نقش او منقوش گشته اند.


شعیب بن صالح


این مرد جوان فرمانده سپاه سید خراسانی است.نام واوصاف او درروایات بیان شده است

 

 در یك روایت چنین آمده است


شعیب بن صالح جوان گندمگون و تیز فهمی از اهالی تهران كه سرپرستی نیروها را بر عهده

 دارد.

منبع:كتاب انقلاب مهدی از آغاز تا پایاننوشته شده در شنبه 25 دی 1389 توسط فخرالدین موسوی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin