تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - این روزها باز دلم هوای شما را کرده است

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

این روزها باز دلم هوای شما را کرده است

این روزها وقتی بارغمها،

 کمر قلبم را خم می کند

                وقتی چشمه اشکهایم می خشکد،

                              خارهای بغض سردی در گلویم جوانه می زند.

دوری از شما کار دستم داده است.

دوری از از شما مرا به خواب برده است؛ خوابی سنگین

نه «همت» بیداری دارم  و نه «نیت» یاری

(روزهای سرد) دلم مرا از (گرمی سالها) با شما بودن جدا کرده

دلم وصل می خواهد...

برای وصالت...

اولین راهی که گزیده ام  دوری بود. !!!

خواب بود؛

غفلت؛

بیراه را برای رسیدن  انتخاب کردم!!!

چشمانم بسته بود و نور را پشت سرم گرفته بودم....

من از نور دور می شدم...راستش را بخواهید کور می شدم

...

دنیای عجیبیست

پر  از جنس نا جور و بد جور... 

( می فروشد تا بخری و می خرد.... تابفروشی!) 

دنیایی عجیبیست... 

به درهمی «دل» ، طبقی از «دنیا» را به پایت می ریزد ...!!!

هر چه دلت سست تر باشد، تعارفش بیشتر می شود

هر چه «غریبی» کنی، «قریب تر» می شود

می رقصد تا برایش بنوازی،

و می نوازی...

به خودت که می آیی «دل» را به کف نهاده ای  و «دنیا» را هم  ز کف ...

این روزها؛

دلم تنهاست...

بهایی ندارد برای فروش!

ولی خریداری هست...

و من منتظرم.  نوشته شده در پنجشنبه 2 دی 1389 توسط فخرالدین موسوی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin