تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - دل نوشته

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

موضوع: دل نوشته -

 

داغ، درد غریب و سوزاننده­ی آدمی­ست؛ همان مجادله­ی مرموز احساس و پرواز. کمی فراتر از

 نداشتن...

داغ یعنی حسرت! یعنی رها کردن متعلّقات ِحیات، بدون رهایی ِدل از احساس!

داغ یعنی از دست دادن... و دل کندن از آنان که زنده­اند در ثانیه­ی نفس­های ما... !

داغ یعنی پذیرش؛ پذیرش تمام مقدّرات ِخداوندگار تقدیرات، خدای مقدّرات ما!

داغ یعنی سخاوت؛ بخشیدن تمام داشته­ها به فلسفه­ی مبهم نداشتن!

داغ یعنی ...

چیزی فراتر از این توصیف و وصف­ها... ! گویی آن­قدر عمیق و جان­سوز و غم­آلود که بیانش در

 دایره­ی مفاهیم و واژگان نمی­گنجد... .

داغ آن­جاست که دلت را بسوزانند به خاطر پرستش یگانه­ی آفریننده!

داغ آن­­جاست که تو را برنجانند به خاطر پیروی از طریق حقانیت!

داغ آن­جاست که فرزندت را در آغوشت به تیر ِکمانی مهمان کنند، به جای آب!

داغ آن­جاست که فرزندت را رو به روی چشم­هایت جان بگیرند و تو بدون هیچ شکوه­ای او را به

معبودت ببخشایی!

داغ آن­جاست که تن و جان و دست­های برادرت را در زیر چنگال خشم­هاشان به بی­جانی کشانند!

داغ آن­جاست که برادرت را برای دین و اعتقاد و ایمانش قربانی کنند!

داغ آن­جاست که تو را به اسارت بگیرند و به ناحق سیاست خویش را به تو ابراز کنند!

داغ آن­جاست که هست و نیستت را صادقانه به خدا ببخشی، بی هیچ گلایه­ای از ذات مقدس کبریایی­

اش؛ داغ همان­جایی­ست که مادرت را با پهلویی شکسته، پدرت را با فرقی بریده، برادرت را با سری

 بر نیزه ببینی و در سوز نداشتنشان بسوزی و به درگاه حضرتش ذره­ای با شکایت ننشینی!

داغ یعنی...

دردی غریب و سوزاننده؛ از آن دردهایی که پر است از اختصاص!

باید حسینی باشی که داغ زینب را فهمیده باشی...نوشته شده در چهارشنبه 1 دی 1389 توسط فخرالدین موسوی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin