تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - اشعار طنز یک شاعر محلی در مورد اعتیاد

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

اشعار زیر را یکی از شاعران محلی روستای شرق آباد واقع در استان فارس و ازطایفه غیور جشنی سروده است

معتاد!!!! مجرم!!!!بیمار

 

***منکه معتادم نه مجرم بلکه بیمار ومریض***

 

***رنگ انگوری من اینگونه گردیده مویز***

 

***خانه ام بود پر و پیمان خان بودم آن زمان***

 

***حال طلبکارا زدن جاروبه خانم شدتمیز***

 

***خواهر و بابا و مادرپیش چشمم شدسیاه***

 

***پیش نامحرم بگفتم من غلامم ای عزیز***

 

***درجوانی چون پلنگ از کوه میرفتم به دشت***

 

***حال نشستم گوشه ای کنج دهان آید غلیظ***

 

***شیر درنده پلنگ وحشی دوران عشق***

 

***سم مرفینت بکشته کو کجا پای گریز ***

 

***کل دارائی فناشدشاخه های زندگی***

 

***سوخت در آتش بمانده سیمی وسنجاق تیز***

***************************************************

 چرا معتاد شدی!!

 

***من شدم معتاد تریاک دست این نادانیم****گول خوردم من ز دست ان رفیق جانیم***

 

***سال اول کله ام داغ ومراباکی نبود***حال بیائیدبنگرید این حالت جسمانیم***

 

***گربخواهندخاک عالم برسرم ریزندمن اماده ام*چون زچشم قوم خویش وهمسرم افتاده ام***

****همچوکبکی میکنم پنهان سرم رازیربرف****لیک ندانستم که تاافلاک هست آوازه ام****

****پیش بابایم ندانم تاکجاروآورم*************زندگی برمن تباه شدجان شیر مادرم****

****کل عالم توی ذهنم بود بغیر ازاین قلم**********زیرپل یاکنج زندان جایگاه آخرم***

****چشمشان میسوخت قومان چونکه من بودم زرنگ*****

                                                         میشدم بنده برنده وقت بازی یا که جنگ****

****حضرت عباسی قسم آنها مراچشمم زدند****زیرلب سیگاردارم توی دستم سیخ وسنگ****

 

****************************************************

***درجوانی میکشیدم سیگارپنهان پنا  *** 

 

***هرکه می کردم نصیحت گفتمش بی خی بابا***

 

***مادرم گفت ای جوان سیگاربلای جان است***

 

***خواهرم میگفت بکن رحم برجوونیت ایکاکا***

 

***چون نداشتم عقل کامل پند انها ناقبول***

 

***سیگار وبنگ وعرق هی کم کمک رفتم بالا***

 

***مینشستیم بارفیقان دورهم هفته ای یبار ***

 

***میکشیدیم بس تریاک کلمون بود در هوا***

 

***هفته ای یکبار مبدل شد به هرروزی سه بار***

 

***تا اومدیم خودبیایم دیدیم سرون رفته کلا***

 

***ملک رفت ماشین رفت قالی با کل جهاز***

 

***دست خانم خالی از دستبنده و میل طلا**

 

***غم کشیده چادر مشکی سراین خانه ام***

 

***خانه خالی جیب خالی روزگارمان سیاه***

 

***میکنم اینک نصیحت ای جوانان عزیز***

 

***باهوسبازی مکن عمرعزیزت رافنا***

***************************************************

شاعر نورالله نجفی از اهالی روستای شرق آباد واقع در استان فارس و از طایفه غیور جشنی

***************************************************

 

کپی برداری از این اشعار فقط با ذکر نام شاعر مجاز میباشد.

 نوشته شده در جمعه 3 دی 1389 توسط فخرالدین موسوی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin