تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - همین جا کربلاست

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

همین جا کربلاست

 

                           

1. کربلای دیروز: عاشورای حسینی سرآغاز تمام انقلاب های ناب شیعی است و قیام عاشورا باید الگوی دائمی پیروان ائمه و سیدالشهداء باشد. قیام حضرت سیدالشهداء علیه ظلم و ستم و اسلام ابوسفیانی و اسلام تحریف شدة سلطنتی بود، آنچنان تحریفی كه در پی آن یزید و تفكر یزیدی رهبر اسلام می شود و امام حسین(ع) خارجی و ضد اسلام. منشاء تحریف و بدعت اسلام دنیاطلب شدن و سرمایه‌دارشدن خواص است كه اسلام رفاه‌ طلبی و سرمایه داری را جایگزین اسلام ناب پیامبر می كند. امام حسین خود را فدای اصلاح انحرافات و بدعت های دین جدش می كند و می فرماید كه: «لكم فیّ اسوه حسنه»، تا راه را به پیروانش نشان دهد . ظلم دوباره‌ای كه در حق امام حسین وقیام عاشوراییش صورت گرفت تحریفی بود كه پس از عاشورا بر آن عارض شد و آن تحریف فرهنگ عاشورا در میان دوستداران امام بود؛ یعنی از میان تمامی درس‌ها و عبرت‌های سیاسی و اجتماعی عاشورا تنها پرداختن به جنبه احساسی عاشورا و غفلت از وجه حماسی و جهادی آن. آنچه كه از عاشورا برای ما باید بماند قیام مثنی و فرادی علیه منكرات و مبارزه با مصادیق ظلم و نابرابری و بی عدالتی است در هر روز و هر مكان.

 

2. کربلای امروز: یزید و یزیدیان همیشه در طول تاریخ وجود داشته اند و تنها لباس تن و نقاب چهره عوض می كنند و لذا حسینیان باید دائم در حال مبارزه با آنان باشند.انقلاب مردم ایران ادامة نهضت امام حسین بود علیه ظلم و ستم، بی عدالتی و ناراستی. انقلاب اسلامی مردم ایران احیاگر تمدن ناب محمدی و نقطه عطف قرن ها مبارزه برای احیای اسلام است و جبهه بندی علنی علیه مصادیق مدرن شرك و كفر در دنیای سرمایه‌داری و پول‌پرستی و ظلم و بی عدالتی‌هاست. در زمان كنونی نیز ابوسفیان های امروزی با اسلام آمریكایی به مصاف اسلام ناب محمدی آمده اند و اسلام را تجزیه و بازیچة دست خود كرده اند و در جریان انقلاب و جنگ نیز همواره خط اصلی مبارزه، تقابل اسلام پابرهنگان و مظلومین با اسلام سرمایه داران و اسلام آمریكایی بوده است و حضرت امام(ره) در ترسیم جبهه اصلی مبارزه در پیام پایان جنگ نظامی، جنگ فقر وغنا و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد را جنگ اصلی می دانند. انقلاب ایران در عصر كنونی آغاز یك حركت در مبارزه است نه پایان آن؛ و چنین نیست كه بپنداریم با این انقلاب بساط هر چه ظلم و ناراستی برچیده شده است.

 

3. کربلای فردا: این نهضت مابین دو انقلاب بزرگ دیگر یعنی قیام حسینی و مهدوی قرار دارد و الگو از عاشوراء گرفته و به سوی ظهور می رود و رسالت این انقلاب همین است. و تا اجرا و صدور آرمانهای انقلاب به تمام جهان و زمینه سازی انقلاب جهانی حضـرت مهـــدی (عج) راه ناپیـموده بسیـار است و «نهضت ادامه دارد» و لذا نبایست از پای نشست. و اما ظهور كه نقطه نهایی رویارویی دو جبهه حق و باطل یعنی استضعاف و استكبار است و آخرین جبهه بندی علنی مستكبران و ظالمان علیه محرومین و مظلومین در طول تاریخ، با ظهور متجلی می شود. هدف غایی تمام مبارزات عدالتخواهانه در طول تاریخ از عاشوراء و انقلاب كه بزرگترین نمادها هستند تا تمامی قیام های فردی و جمعی، با ظهور و قیام مهدی محقق می شود. چرا كه فصل مشترك همه این مبارزات مبارزه با ظلم و بی عدالتی و ستم و برپایی حكومت عدل است. هنگام ظهور جبهه مستضعفین تشكیل خواهد شد و به یاری امام منتظر خواهد آمد تا رویاروی جبهه استكبار قرار گیرد و دفع شر دائمی از روی زمین شود و وعده الهی كه «مستضعفین وارث ارض گردند» محقق شود.

به نقل از :www.eslame-nab.blogfa.comنوشته شده در دوشنبه 15 آذر 1389 توسط فخرالدین موسوی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin