تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - توبه از گناهان

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

توبه از گناه
 
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

یكى از چیزهایى كه عذاب قبر را بر طرف مى كند،

 توبه كردن از گناهان است .

 اگر گناه زیاد باشد عذاب قبر هم زیاد است و اگر گناه كم باشد عذاب هم كم است و اگر اصلا گناه نباشد عذاب قبر هم وجود ندارد.


وارد شده است :

 در زمان حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم پیرزنى خدمت آن حضرت رسید و عرض كرد:

 یا رسول الله ! احوال ما در قبر چگونه خواهد بود؟

 از كثرت گناه چه خواهیم كرد؟

(و براى نجات از عذاب قبر چه عملى انجام دهیم ). فرمود:

بازگشت از گناه و به سوى خدا روى آوردن است ؛

 زیرا به این وسیله خداوند انسان را مى آمرزد و از خطاى او صرف نظر مى كند و از عذاب قبر نجات مى دهد.

 

 قرآن در این باره مى فرماید:


و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الى الله متابا


((و كسانى كه از گناهان خود توبه كنند و اعمال صالح انجام دهند خداوند متعال توبه ایشان را قبول مى كند و از گناهان آنان صرف نظر مى نماید)).


پیرزنی عرض كرد:

 یا رسول الله ! چه كنم ؟

گناهان مرا در نامه اعمالم نوشته و ثبت كرده اند و راه فرارى از آن ها را ندارم .

 حضرت فرمود: ناراحت مباش ، خداوند آن ها را محو و نابود مى كند. قرآن در این باره مى فرماید:


یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب


((خداوند هر چه را بخواهد محو (و نابود) و هر چه را بخواهد ثبت مى كند،

 و اصل كتاب آفرینش (لوح محفوظ) نزد او و با مشیت او است .))


عرض كرد:

 یا رسول الله ! مكانى كه در آن معصیت كرده ام فرداى قیامت علیه من گواهى مى دهد، آن را چه كنم ؟

 فرمود: زمین را به زمین دیگر بدل كنند. خداوند در این باره مى فرماید:


یوم تبدل الارض غیر الارض


((روزى كه به امر خداوند زمین را به غیر این زمین مبدل كنند و هم چنین آسمان را دگرگون سازند.


عرض كرد: یا رسول الله ! چه كنم ؟

 آسمانى كه بر سرم سایه انداخته است فرداى قیامت در حق من و علیه من شهادت مى دهد. فرمود:

 فرداى قیامت آسمان را مثل طومار مى پیچند. قرآن در این رابطه مى فرماید:


یوم نطوى السماع كطى السجل للكتب


((روزى كه آسمان را مانند طومارى در هم پیچیم و به حال اول در آوریم )).


پیر زن عرض كرد: با شرم و حیایى كه در چشم من باشد چكنم كه از عهده آن نمى توانم بر آیم ؟

وقتى حضرت این سخن را شنید گریست و فرمود:


واقعا حیاء از خداوند حیاء است ، پیرزن هم گریست .

  


با خود همه روزه در نبردم چكنم ؟
از كرده خویشتن به دردم چكنم ؟
گیرم كه ز كرده هاى من در گذرى
وین شرم كه پیش دیده كردم چكنم ؟

  

مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin